Panoramik Film

Tıpkı panaromik bir fotoğrafta olduğu gibi bu röntgen tüm ağzı sağ-sol ve alt-üst çene olmak üzere 32 diş tekmili birden hekime sunmaktadır. Böylece sadece tek bir film çekimiyle hastanın tüm ağzı hakkında teşhis koyabilme kolaylığına ulaşmış olduğumuz en rutin başvuru kaynağımızdır. Gelişen teknolojiyle birlikte makinaların hantallıkları iyice ortadan kalkmış olup daha birebir oranlarda sonuçlar alabildiğimiz cihazlar vardır.

Oral Kamera
RVG
Sefalometrik
Volümetrik Tomografi