CERRAHİ TEDAVİLER

Cerrahi tedaviler anlaşılacağı üzere diş ve çevre dokularına yapılan radikal kanlı-kesmeli işlemlerdir. En basit ve rutin olanı çekim işlemidir. İçlerinde en komplike ve meşhur olan cerrahi işlem 20 yaş ameliyatıdır. Bunu daha zor olan uzman tarafından yapılan kist ameliyatı takip eder. Sıralayacak olursak;

Çekim              Normal Çekim     |     Komplikasyonlu Çekim     |     Kök Çekimi     |     Süt Diş Çekimi

Yirmi Yaş Ameliyatı

Apikal Rezeksiyon

Kist Ameliyatı

olarak adlandırabiliriz.