DOLGULAR 

Çürüyen dişlerin; kanal tedavisi görerek cansızlaşmaması, çekilerek kayba uğramaması için bir an evvel çürük bölgenin temizlenip, kayıp dokunun doldurularak kapatılma işlemidir. Eskiden amalgam denilen malzemeyle gümüş renginde yapılan dolgulara alternatif artık beyaz olarak da diş renginde kimyasal ışınlı dolgular da kullanılmaktadır.

Kanal Tedavisi
Pinli Restorasyon
Fissür Örtücü